Άνοιγμα κυρίου μενού
Επιστροφή στη σελίδα χρήστη του "Game widow".