Άνοιγμα κυρίου μενού
Diagram: Studded leather trousers
Tw2 item diagram.png
Crafting diagram
Περιγραφή
Κατηγορία
Magical
Εξαρτήματα
Robust cloth 2x robust cloth
Studded leather 2x studded leather
Twine 5x twine
Προέλευση
Purchase
Αγορά
6176 oren(s)
Πωλώ
4 oren(s)
Βάρος
Βάρος 0.1

This diagram enables the user to craft Studded leather trousers. It can be purchased from Sendler in Chapter I, or Mael in Chapter II.