Άνοιγμα κυρίου μενού
Light club
Weapons Light club.png
This weapon cannot be combined with witcher combat styles.
Περιγραφή
Είδος
Short weapon
Δράσεις
Ζημία 2 − 10
Προέλευση
Loot
Αγορά
50 oren(s)
Πωλώ
10 oren(s)
ID
it_sclub_007

Can be found in Chapter I in Haren Brogg's shop, on bandits, also on some Salamandra bodies after a fight, or on the various corpses found in the swamp and cemetery.