Άνοιγμα κυρίου μενού
Temerian battle flail
Weapons Temerian Battle flail.png
This weapon cannot be used in combination with witcher combat styles.
Περιγραφή
Είδος
Short weapon
Δράσεις
Ζημία 6 − 12

Chance of critical effect:

Προέλευση
Loot
Αγορά
200 oren(s)
Πωλώ
40 oren(s)
ID
it_sclub_001

Looks like small studded flail.